Typy roštov

ECONOM ŠTANDARD Ortoftalová polyesterová živica. Používa sa v koróznom médiu.

ECONOM NEHORĽAVÝ Ortoftalová polyesterová živica s nehorľavou zložkou. Zabezpečuje deaktiváciu spaľovania a stabilitu voči rušivým chemickým látkam.

ISO NEHORĽAVÝ Isoftalová polyesterová živica s nehorľavou zložkou na použitie v nepriaznivom prostredí.

POTRAVINÁRSKY NEHORĽAVÝ Isoftalová polyesterová živica s nehorľavou zložkou pre potravinársky priemysel a živočíšnu výrobu.

VINYL NEHORĽAVÝ Vinylesterová živica s nehorľavou zložkou na použitie v nepriaznivom prostredí.

FENOL NEHORĽAVÝ Fenolická živica s nehorľavou zložkou, ktorá poskytuje využitie tepla, spomaľuje spaľovanie a má nízky index vzniku dymu.


Akákoľvek ľubovoľná farba

Farba sa vytvára rovnomerným viazaním pigmentu a živice pri ich vzájomnom namiešaní, a nevybledne ani nebude vyžadovať náter.

Svieže farby

Svieže farby nielen vylepšujú vzhľad pracovného prostredia, ale zlepšujú aj efektívnosť práce.