O spoločnosti

VÁŽENÍ PRIATELIA – ZÁKAZNÍCI A PARTNERI!

S potešením Vás vítam na našej stránke. Dúfam, že informácie, ktoré Vám tu poskytujeme, budú pre Vás užitočné a dôležité.

Predtým, než sme vytvorili spoločnosť ALPINA GRATE, sme dôkladne preskúmali najmä trh – konkrétne segment produktu oceľových a kompozitných roštov, Analýza nám jasne ukázala veľký potencionalny dopyt po týchto výrobkoch a akým problémom, čelia zákazníci a dodávatelia pri dopyte a kúpe týchto produktov.

V súvislosti s rastúcim dopytom po týchto produktoch v Európe , vznikajú problémy ako napr.:
– Nízka výrobná kapacita výrobcov kompozitných roštov v Európe.
– Mála exportná kapacita obchodných spoločnosti v Európe, ktoré nedokážu rýchlo zareagovať na rastúci dopyt zákazníkov, pretože sú veľmi vzdialené od východnej Ázie – centra produkcie tohto produktu.
– Logistické problémy konkrétne dlhá dodávka konečnému spotrebiteľovi robí tento produkt pre neho nezaujímavým.
a hlavne
– čo najmä zaujíma zákazníkov: vysoká cena v porovnaní s oceľovými produktmi tohto typu, kvôli ktorej nie je možné široké využitie a komplikovaná distribúcia kompozitných roštov v priemyselných konštrukciách v Európe, Afrike a na Blízkom východe.

Máme odborne vyškolený personál a nové technologické zariadenia 14 úplné nových výrobných liniek , ktoré majú výrobnú kapacitu 350 000 m² kompozitných roštov za rok . S istotou môžeme povedať, že výrobná kapacita a produkcia roštov našej spoločnosti je najväčšia v Európe. Ponúkame kompozitne rošty rôznej hrúbky, s rôznymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, práve pre Vaše potreby.

Naša spoločnosť dodáva celú líniu liatych/ a pultrúdovaných FRP kompozitných roštov, ako napr.:
– štandardný liaty a pultrúdovaný kompozitný rošt
– krytý rošt a vodivý rošt
– fenolický kompozitný mriežkový rošt
– schody, kryty a dosky schodov
– ostatné doplnky, atď.

Všetky naše produkty poskytujú dlhodobú životnosť pre priemyselné, námorné a obchodné použitie.

Sme presvedčení, že jediná možnosť ako zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť roštov, bezpečnostných podláh a profilov je vybrať kvalitne základné materiály a dôkladné sledovať výrobné procesy od samého začiatku do konca.
Problém s logistikou rieši sieť našich vyškolených a kvalifikovaných dodávateľov v Európe najme a dostupnosť logistických skladov po celej Európe cez ktoré sa môžete rýchlo dostať k našim produktom.

Cena našich produktov nemá v Európe konkurenciu a je založená na rôznych potrebách a individuálnych požiadavkách priamych zákazníkov, nákupcov, projektantov, distribútorov, malých a veľkých importérov.

Kvôli nejednotnosti noriem a požiadaviek pre stavebné materiály v rôznych krajinách, všetky produkty spoločnosti ALPINA GRATEprechádzajú certifikáciou a testovaním v rôznych krajinách.

Pracujeme tak, aby zákazník získal výhodu a jeho spolupráca s nami bola zaujímavá. Garantujeme bezpečnosť výrobkov a poskytujeme technickú podporu.
Vážení Priatelia, radi Vám odpovieme na Vaše otázky a pozrieme sa na všetky vaše návrhy!

Mgr. Oleg Rac                           
konateľ spoločnosti ALPINA GRATE s.r.o.


Akákoľvek ľubovoľná farba

Farba sa vytvára rovnomerným viazaním pigmentu a živice pri ich vzájomnom namiešaní, a nevybledne ani nebude vyžadovať náter.

Svieže farby

Svieže farby nielen vylepšujú vzhľad pracovného prostredia, ale zlepšujú aj efektívnosť práce.