Pultrúdovaný FRP rošt

ALPINA GRATE EUROPE sa vyrábajú z pultrúdovaných roštových nosníkov typu I alebo T a nosníkov. Má rovnaké chemické vlastnosti ako Liaty kompozitný mriežkový rošt, ale má vyššie hodnoty mechanických vlastností v smere rozpätia. Používa sa väčšinou na plošiny najmä tam, kde sú potrebné veľké rozpätia.


Akákoľvek ľubovoľná farba

Farba sa vytvára rovnomerným viazaním pigmentu a živice pri ich vzájomnom namiešaní, a nevybledne ani nebude vyžadovať náter.

Svieže farby

Svieže farby nielen vylepšujú vzhľad pracovného prostredia, ale zlepšujú aj efektívnosť práce.