Kontakt

ALPINA GRATE  s.r.o

Hlavná č. 50, Prešov 08001, Slovak Republic 

Company No ID  IČO 52854787  DIČO 2121160635 IC DPH SK 2121160635

E-mail: alpinagrate@alpinagrate.eu, Web: www.alpinagrate.eu

 Account No., IBAN, Swift Code: SK205600 0000 00 6498923001

Konateľ spoločnosti
Majiteľ | CEO
Ing. Pilat Jozef
mobil :+421 907 594 145

——————————

Prokurista spoločnosti
Majiteľ | CEO
Mgr. Oleg Rac
Whatsapp: +421 907 978 274
SK mobil: +421 915 378 716

web: www.alpinagrate.eu  e-mail: alpinagrate@alpinagrate.eu
bohemiagratings@gmail.com

Adresa fabriky

Industry park 148/150
089 01 village Strocin,148/150
District Svidnik
Slovakia

CEO 
Mgr. Oleg Rac

Manufacturer of FRP gratings
ALPINA GRATE s.r.o.
mobil : +421 915 378 716
email: alpinagrate@alpinagrate.eu

Vedúci výroby
Mgr. Oleg Rac
mobile:+421 915 378 716
email: alpinagrate@alpinagrate.eu