Andra användningsområden

Typický priemysel
- Chemický & ropný
- Tlačiarenský & farbiaci
- Marine Power
- Farmaceutický
- Metalurgický
- Dopravný
- Lodiarsky
- Dekorácia
- Rafinácia
- Elektronika
- Zahraničie
- Potravinársky
- Celulóza & papier
- Spracovanie vody a odpadových vôd
- Voľný čas
Podrobnejší popis použitia
- Námorné plošiny
- Schody
- Podlahy
- Clony
- Umyvárne
- Regály
- Mosty
- Priechody
- Priekopové kryty
- Šachtové kryty
- Nosníky pre náplň veže
- Základy
- Ochrana strojov
- Rampy
- Kryty káblových žľabov
- Iné
- Paluby lodi
- Plošina zásobníku
- Protišmykový
- Kryt na podlahové šachty
- Kryt kanálu
- Plot
- Ropná plošina
- Ohraničené územie

Akákoľvek ľubovoľná farba

Farba sa vytvára rovnomerným viazaním pigmentu a živice pri ich vzájomnom namiešaní, a nevybledne ani nebude vyžadovať náter.

Svieže farby

Svieže farby nielen vylepšujú vzhľad pracovného prostredia, ale zlepšujú aj efektívnosť práce.