Raaka-aineet

Kaikki raaka-aineet on valittu huolellisesti päteviltä toimittajilta ALPINAGRATE – säleikköjen erinomaisen laadun varmistamiseksi.
Hartsijärjestelmä

Hartsityyppi Kuvaus Sovellus
Vinyyliesteri Ylivoimainen syöpymisenkestävyys ja palonhidastaminen. Liekinleviämisnopeus ASTM E84 Luokka 1,25 tai pienempi. Käyttölämpötila -60 °C/+110°C. Ympäristöt jossa on vakavia syöpymisongelmia.
Korkea paloa kestävä vinyyliesteri Syöpymisenkestävyys ja tehostettu palonhidastaminen. Liekinleviämisnopeus ASTM E84 Luokka 1,10 tai pienempi. Käyttölämpötila -60 °C/+110°C. Säleikkö on läpäissyt ABS (American Bureau of Shipping):n mittaukset. Ympäristöt, jossa vakava syöpyminen vaatii parempaa palonkestävyyttä.
Isoftaali – polyesteri Teollisen tason syöpymisenkestävyys ja palonhidastaminen. Liekinleviämisnopeus ASTM E84 Luokka 1,25 tai pienempi. Käyttölämpötila -60 °C/+105°C. Käytettäväksi ympäristöissä, jossa on keskipitoisuuksina epäorgaanista happoa, emästä jne.
Elintarviketason polyesterihartsi Elintarviketason syöpymisenkestävyys ja palonhidastaminen. Käyttölämpötila -60 °C/+105°C. Käytetään usein elintarviketehtaissa tai vedenpuhdistuslaitoksissa.
Ortoftaalipolyesterihartsi Kohtalainen syöpymisenkestävyys ja palonhidastaminen. Liekinleviämisnopeus ASTM E84 Luokka 1,25 tai pienempi. Käyttölämpötila -60 °C/+100°C Käytettäväksi vesi-/jätevesi- tai ilmakypsytyssovelluksiin, kevyisiin teollisiin sovelluksiin ja rannikonläheisten porauslauttojen aaltovyöhykealueilla, jossa ympäristö on kohtalainen. Se tarjoaa vielä ylivoimaisen toimintakyvyn perinteisille lattiatuotteille kuten teräs, alumiini ja puu ja on taloudellisin saatavilla oleva hartsi.
Fenolihartsi Alhainen savunmuodostus ja ylivoimainen palonkesto. Liekinleviämisnopeus ASTM E84 Luokka 1,5 tai pienempi. Savunmuodostusindeksi nolla. Käyttölämpötila 180°C. Käytettäväksi paikoissa, joissa palonkestävyys, alhainen savunmuodostus ja alhaiset myrkylliset höyryt ovat kriittisiä esim. rannikonläheisiin sovelluksiin.

Lasikuitu

Lasityyppi Ominaisuudet Sovellus
E-lasi Erinomainen kosteudenpoistokyky varmistaa lujan sidoksen hartsin ja lasin välille luoden erinomaisen mekaanisen ja syöpymisenkesto-ominaisuudet. Ympäristöihin, jossa vaaditaan suurta lujuutta ja syöpymisenkestävyyttä.
C-lasi Erinomainen kosteudenpoistokyky varmistaa lujan sidoksen hartsin ja lasin välille luoden erinomaisen mekaanisen ja happoa kestävät ominaisuudet. Ympäristöihin, jossa ei ole alkalisyöpymistä.

 


Ritilöiden värit.

Värivaluun on käytetty pigmentin ja hartsin tasalaatuista seosta eikä se haalistu eikä vaadi maalaamista.

Käytetyt raikkaat

värit parantavat työympäristöä valoisuudellaan ja voivat myös parantaa työtehoa.