Друге намене

Типична индустрија
- Хемијска и нафтна индустрија
- Знак и боје
- Марине
- Повер
- Фармацеутски
- Металуршки
- Рафинерије
- Транспорт
- Бродоградња
- Декорација
- Електроника
- Иностранство
- Прехрана
- Папир и целулоза
- Производња хране
- Воде и отпадне воде
- Слободно време
Детаљнији опис употребе
- Поморске платформе
- Степеништа
- Кат
- Паравани
- Регали
- Испирање
- Мостови
- Укрштање
- Пролази
- Шахт
- Торњеви
- Темељи
- Заштита машина
- Рампе
- Заштита кабловских полица

Остало
- Платформе бродова
- Резервоари
- Противклизне површине
- Поклопци на шахте
- Поклопци канала
- Ограде
- Нафтне платформе
- Оградјен површине

Било која произвољна боја.

Боја се формира равномерни везивањем пигмента и смола током њиховог мешања и неће изблиједити нити захтевати бојење.

Свеже боје

Свеже боје не само да побољшавају изглед радне околине, већ и побољшавају ефикасност.